Internationaal Amateurkampioenschap

Erelijst van het Internationaal Amateurkampioenschap van Nederland (1898-1985). In 1986 werd het toernooi vervangen door het Europees Amateurkampioenschap Individueel Strokeplay.

Jaar Baan Wedstrijd Winnaar Runner-up
1898 Den Haag 36 holes medalplay V. van Tuyll van Serooskerken (Ned) J.D. van Ewijck (Ned)
1899 Rosendael 36 holes medalplay R. Schuurbecque Boeye (Ned) V. van Tuyll van Serooskerken (Ned)
1900 Doorn 36 holes medalplay R. Schuurbecque Boeye (Ned) S. van Heemstra (Ned)
1901 Den Haag 36 holes medalplay A.R. Roosmale Nepveu (Ned) J. Huyssen van Kattendijke
1902 Rosendael 36 holes medalplay R. Schuurbecque Boeye E. Michiels van Verduynen
1903 Doorn 36 holes medalplay W. van Voorst tot Voorst F. Brandt
J.D. van Ewijck
1904 Den Haag 36 holes medalplay
A.M. Snouck Hurgronje V. van Tuyll van Serooskerken
1905 Rosendael 36 holes medalplay E. Cremers A.M. Snouck Hurgronje
1906 Oranje 36 holes medalplay E. Cremers B. van der Mersch
1907 Doorn 36 holes medalplay B. van der Mersch E. Michiels van Verduynen
1908 Den Haag 36 holes medalplay A. van de Poll A.M. Snouck Hurgronje
1909 Rosendael 36 holes medalplay B. van der Mersch A.M. Snouck Hurgronje
1910 DGC 36 holes medalplay B. van der Mersch
E. Michiels van Verduynen
1911 Den Haag 36 holes medalplay R. Schuurbecque Boeye B. van der Mersch
1912 Rosendael 36 holes medalplay G.M. Del Court van Krimpen B. van der Mersch
1913 Doorn 36 holes medalplay G.M. Del Court van Krimpen A.M. Snouck Hurgronje
A. van de Poll
1914 Den Haag 36 holes medalplay
A.M. Snouck Hurgronje A. van de Poll
1915 Kennemer 36 holes medalplay A. van de Poll A.M. Snouck Hurgronje
1916 Doorn 36 holes medalplay G.M. Del Court van Krimpen A. van de Poll
1917 Domburg 36 holes medalplay E. Michiels van Verduynen A. van de Poll
1918 Den Haag 18 holes matchplay
A.M. Snouck Hurgronje G.M. Del Court van Krimpen
1919 Noordwijk 18 holes matchplay G.M. Del Court van Krimpen E. Michiels van Verduynen
1920 Hilversum 18 holes matchplay G.M. Del Court van Krimpen A. Calkoen van Limmen
1921 Kennemer 18 holes matchplay J.M. Ramshaw (Eng) G.M. Del Court van Krimpen
1922 Rosendael 18 holes matchplay G.M. Del Court van Krimpen A. Calkoen van Limmen
1923 Domburg 18 holes matchplay G.M. Del Court van Krimpen A. Calkoen van Limmen
1924 Noordwijk 18 holes matchplay G.M. Del Court van Krimpen A.M. Snouck Hurgronje
1925 Niet verspeeld
1926 Hilversum 18 holes matchplay G.M. Del Court van Krimpen E. Michiels van Verduynen
1927 Oost-Voorne 18 holes matchplay G.M. Del Court van Krimpen E. Michiels van Verduynen
1928 Kennemer 18 holes matchplay C.H. Gairdner (Eng) A.M. Snouck Hurgronje
1929 Den Haag 18 holes matchplay G.M. Del Court van Krimpen N.J.C. Snouck Hurgronje
1930 Hilversum 18 holes matchplay R. Caruth Young (Eng) A.M. Snouck Hurgronje
1931 Eindhoven 18 holes matchplay R.G. Chittenden (Eng) R. Thompson (USA)
1932 Kennemer 18 holes matchplay D. Grant (USA) R.G. Chittenden (Eng)
1933 De Pan 18 holes matchplay R. Thompson (USA) R.G. Chittenden (Eng)
1934 Den Haag 18 holes matchplay J. Woollam (Eng) A.E. Steel (Eng)
1935 Hilversum 18 holes matchplay F. Francis (Eng) R.G. Chittenden
1936 Eindhoven 18 holes matchplay F. Francis (Eng) R.G. Chittenden
1937 Kennemer 18 holes matchplay A. Bendern (Eng) J. Bendern (Eng)
1938 Noordwijk 18 holes matchplay A.C. Critchley (Eng) J.I. Paine (Eng)
1939 De Pan 18 holes matchplay A.C. Critchley (Eng) P. Clive (Eng)
1946 De Pan W.R. Hope (Sch) G. van Reede (Ned)
1947 Hilversum O. van Zinncq Bergmann (Ned) G. van Reede (Ned)
1948 De Pan H. Davies (Eng) D. Marshall (Eng)
1949 Eindhoven J.L. Ranells (Eng) R. Thompson (USA)
1950 Den Haag J. Spinks (Eng) W. van Lanschot (Ned)
1951 Hilversum E.H. Potter (Eng) A. Prunet (Fra)
1952 Den Haag J.F. Dudok van Heel (Ned) H.J.W. Swane (Ned)
1953 De Pan J.F. Dudok van Heel (Ned) J.F. Gregory (Aus)
1954 Kennemer G.R. Guy (USA) S.A. Schofield (Eng)
1955 Amsterdam J.F. Dudok van Heel (Ned) O. van Zinncq Bergmann (Ned)
1956 De Pan W.J. Girardet (Eng) T. Tanner (Aus)
1957 Den Haag D. Frame (Eng) F.J. Waller (Ned)
1958 Eindhoven D. Frame (Eng) J. Moerman (Bel)
1959 Toxandria D. Frame (Eng) J.F. Dudok van Heel (Ned)
1960 Hilversum J. Worthington (USA) A.A.R. Roland Holst (Ned)
1961 De Pan J. Moerman (Bel) P.H. Gunn (USA)
1962 Kennemer R.E. Smith (USA) M.S. Holliday (Eng)
1963 Eindhoven C.C. Bowman (Eng) P. Washer (Bel)
1964 Den Haag D. Frame (Eng) J.F. Dudok van Heel (Ned)
1965 De Pan D. Montagu (Eng) W.E. McCrea (Ier)
1966 Eindhoven W.E. McCrea (Ier) D.C. Duncan (Eng)
1967 Toxandria J. van Neck D. Holland (Eng)
1968 Kennemer R. Falkenburg (USA) T. Koch de Gooreynd (Eng)
1969 Den Haag H.G. Green (Zaf) P. Flaherty (Eng)
1970 Hilversum R. Falkenburg (USA) L. Mangelaar Meertens (Ned)
1971 De Pan J. de Sousa e Melo (Por) J.F. Dudok van Heel (Ned)
1972 Toxandria P. Benka (Eng) V. Swane (Ned)
1973 Kennemer G. van Reede (Ned) J.W. Hoving (Ned)
1974 Eindhoven N. Burch (Eng) J. van Neck (Ned)
1975 Den Haag C. Braun (Ned) I. Gillan (Sch)
1976 Eindhoven U. Nievert (Dui) C. Francis (Bah)
1977 Eindhoven U. Nievert (Dui) J. van Neck (Ned)
1978 Eindhoven U. Schulte (Dui) T. McCormack (USA)
1979 Kennemer I. Gray (Sch) U. Schulte (Dui)
1980 Den Haag M. Clayton (Aus) U. Schulte (Dui)
1981 Noordwijk B. van Dam (Ned) J.P. Rudolf (Dui)
1982 Hilversum M. Lewis (Eng) B. Pearson (Sch)
1983 Den Haag R. Bos (Ned) M. Galway (Eng)
1984 De Pan J. Saxton (USA) R. Ruts (Ned)
1985 Kennemer R. Bos (Ned) P.H. Streutgers (Ned)