Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geïnteresseerd in de geschiedenis van golf, colf en kolf? Meld je aan voor de nieuwsbrief van de Commissie Erfgoed.

De Commissie Erfgoed van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) stuurt geregeld een nieuwsbrief. Hierin maken we melding van ontwikkelingen van de website golfgeschiedenis.nl, publicaties van de commissie en ondersteuning van de commissie aan clubs en banen.

Wil je deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mail aan [email protected]. (Vermeld alsjeblieft de functie op je club - bijvoorbeeld 'archivaris' of 'lid historische commissie'  - of 'geen functie, persoonlijke interesse'.)

De nieuwsbrief van januari 2023.

De nieuwsbrief van oktober 2022.

De nieuwsbrief van april 2022.