Suigan

Anoniem, Suigan (of Chuiwan)

Literally, “chui” means “to hit”, while “wan” means “ball” in Chinese, and so Chuiwan means “to hit a ball”. Chuiwan is one of the ball games in ancient China, and its emergence and prevalence is closely tied to the ball games in the Tang Dynasty. During that time, besides Cuju, which was played by kicking with the feet, and polo, which was played by striking with a stick (club) on horseback, a kind of game which is played by striking a ball with a stick (club) on foot appeared on the scene, called Budaqiu. It is a game where the players hit the ball with a stick (club) while moving around on foot instead of riding a horse. Budaqiu later evolved gradually into a new ball game in the Song Dynasty, which was called Chuiwan.

Chuiwan, known also as the “Chinese golf”, was formed in the Northern Song Dynasty, and it developed and prevailed in the Yuan and Ming Dynasties. It evolved from Cuju to polo, then to Ludaqiu (which literally means playing balls on donkey’s back), and finally to Budaqiu. In the modern society where the Chinese Chuiwan has declined and the game of Golf is continually evolving, Mission Hills has rapidly built a strong foundation of golf with a scale that’s not been seen before and helped create a new era of this sport in China and the World.

In the process of playing Chuiwan by officials in the Yuan dynasty in The Picture of Chuiwan in the Yuan Dynasty, we divide the game into six sections---selecting the proper time, determining the tee box, deciding the order of play, selecting the proper stick (club), striking the ball and calculating the scores. It elaborates on the field, instruments and competition methods of Chuiwan in ancient China to show the similarities between Chuiwan and the modern game of golf visually.

Bron: Do Smit, http://ancientgolf.missionhill...

Lees volledige artikel
Anoniem, Suigan (of Chuiwan) ofwel Perzisch polo


Drawning of the Sarai Albums.

Tabriz, middle of 16th century. Hazine 2161, folio 4a

The Muzaffarid era which ruled and dominated the Shiraz art was brought to an end by Tamerlane (Timur). Timur had established himself at Samarkand in 1370 and for the next 35 years campaigned all over Asia, Iran, Mesopotamia, Syria, North India and Anatolia (after the Ottomans were defeated at the battle of Ankara in 1402). The effects of Timur (Timur was a Turk) were different than the Mongolian invasion effect in terms of art, economics and social systems. The paintings can be categorized as secular art.

Source: Geert & Sara Nijs

Literature

• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 36. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015


Lees volledige artikel
Shah Mahmud, Suigan (of Chuiwan). 1546
Het suiganspel (= Perzich polo).
Illustratie bij het gedicht Guy u Chawgan. Perzisch miniatuur van Shah Mahmud, 1546.
De oude Perzen (Achaemeniden) speelden al in de 5e eeuw v.Chr. het polospel. Ook is er een vermelding dat de koning van Manipur een polospel organiseerde ter gelegenheid van zijn kroning in het jaar 33.
De Engelse militairen ontdekten de polosport omstreeks 1860 in India en het bleek een goede manier te zijn om de paarden te trainen voor de oorlog. In 1863 werd door de Engelsen de Calcutta Polo Club opgericht in India. In 1869 werd de eerste polowedstrijd gespeeld in Engeland. In 1872 was de eerste poloclub in Engeland een feit. In 1875 deed polo zijn intrede in Argentinië en in 1876 in Amerika.
Waterverf, inkt en goud op papier. 19,4 x 12,3 cm
Particulier bezit (geveild in 1935).
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Polo_(sport)

Lees volledige artikel
Suigan (of Chuiwan)

Literature

• Golf through the ages by Michael Flannery, pages 80 and 108 (without explanations). January 2004

Lees volledige artikel
Suigan (of Chuiwan)

Literature

• Golf through the ages by Michael Flannery, pages 80 and 87 (without explanations). January 2004

Lees volledige artikel
Suigan (of Chuiwan)

Miniatuurschildering. 8,5 x 12,5 cm. Rechtsonder getekend.

Ingebracht voor de veiling van februari 2015 bij Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage. Richtprijs € 300 tot € 400

Bron: Ramón van Wingerden

Lees volledige artikel
Suigan (of Chuiwan)
Suigan (of Chuiwan)

Postzegel met daarop een Chuiwan speler, datum niet leesbaar.

Over Chuiwan is ons niet veel bekend (zie afbeeldingen in het album 'Moeilijk (of niet) te duiden 'stok-met-bal-spelen' in de Middeleeuwen en daarvoor' in het tijdvak 1200-1450). Het is een stok-met-bal-spel (chui = slaan, wan = kleine bal) dat geschreven terug gaat tot de Wei Tai of Song Dynastie rond ca 943.Voordien, tijdens de Tang Dynastie, was het spel al bekend onder de naam Buda. Ene Wan Jing beschrijft Chuiwan in 1282. De spelregels lijken op colf en dus op golf, maar het speelveld is soms gering, waardoor het Chuiwan ook trekken van een spel als hockey krijgt. De Chinese deskundige op dit terrein Ling Hongling beweert dat de Mongolen het spel naar Europa hebben gebracht. Daar uit zouden dan Choule en Colf zijn voortgekomen.

Bron: The Golfers Guide to Golf / Asian origin of the game, Cees van Woerden


Lees volledige artikel
Suigan (of Chuiwan) op een oud Chinees schilderij

Voor de Chinezen vormt dit schilderij, samen met spelregels uit 1282, hét bewijs dat Suigan (of Chuiwan) ouder is dan het Europese golf.

Zie voor uitleg over het Chuiwanspel de Toelichting bij de afbeelding 'Suigan (of Chuiwan). 13e-eeuw'.

Bron: Der Spiegel online, november 2008 (http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,413273,00.html)

Lees volledige artikel
Suigan (of Chuiwan), Game tools
English
These are reconstructions made after the excavated clubs, and again, the similarity to golf is shocking. The clubs had to be reconstructed because being made of wood, they don’t last a long time.

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Suigan (of Chuiwan), Sang-periode (960-1279)

Suigan (of Chuiwan) spelende Chinees

Chinese tekening uit de Sang-periode (960-1279).

Er bestaan ook Japanse en Zuidamerikaanse afbeeldingen waarin men heeft gemeend colfspelers te kunnen herkennen, maar hierover is weinig bekend.

In de regel wordt aangenomen dat de oorsprong van colf en kolf, zoals wij het spel nu kennen, van Europese oorsprong is.

Herkomst: Golf & Kolf, zeven eeuwen geschiedenis. ISBN 90-71542-77-7.

Lees volledige artikel
Suigan (of Chuiwan), Speelbal (replica)

Replica van een Suigan- of Chuiwan-bal.

Zie voor uitleg over het Chuiwanspel de Toelichting bij de afbeelding 'Suigan (of Chuiwan). 13e-eeuw'.

Bron: Der Spiegel online, november 2008 (http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,413273,00.html)

Lees volledige artikel
Suigan (of Chuiwan), speelstokken (replica's)

Replica's van oude Chinese Suigan of Chuiwan-clubs.

Zie voor uitleg over het Chuiwanspel de Toelichting bij de afbeelding 'Suigan (of Chuiwan). 13e-eeuw'.

Bron: Der Spiegel online, november 2008 (http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,413273,00.html)

Lees volledige artikel
Suigan (of Chuiwan). 13e-eeuw

Deze kopie van een 13e eeuws schilderij toont hovelingen als Suigan- of Chuiwan-spelers. Chuiwan laat zich vertalen als 'balletje slaan'.

Onduidelijk is waar het origineel van het schilderij is en boze tongen fluisteren dat China momenteel bezig is om de 'uitvinding' van het golfspel te willen claimen (na eerder de uitvinding van het buskruit, de paraplu, het papier, de kruiwagen, het bierbrouwen, de boekdrukkunst met losse letters, het porcelein en de ontdekking van Amerika te hebben geclaimd). Oude afbeeldingen en beschrijvingen uit de Middeleeuwen zouden moeten aantonen dat de wieg van het golfspel in China stond. Europa volgde pas een tot vijf eeuwen later.

De Chinezen presenteerden hun eigen bevindingen eerst op de tentoonstelling 'Vrijetijdsbesteding in het oude China' in het Hongkonger Heritage Museum, waarna de tentoonstelling ook in Peking is getoond. Op de tentoonstelling was een veertiende eeuws schilderij te zien uit de Ming Dynastie, waarop hovelingen met een gekromd slaghout een bal naar een kuiltje sloegen. Golf dus, zeggen de Chinezen. Maar er werd ook een wandschildering getoond uit de Yuan Dynastie (1271-1368) en de spelregels van een soort golfspel uit 1282 en deze lijken overtuigender.

Zeker zal zijn dat het slaan met een stok tegen een steen van alle tijden en van alle volkeren is. Er is pas sprake van een 'spel' of een 'sport' als dat slaan aan regels gebonden wordt en aldus een competitieelement gaat bevatten. En op deze wijze hebben zich op zeer veel plaatsen in de wereld 'stok-met-bal-spelen' ontwikkeld met kleine en grote onderlinge verschillen en veranderend in de tijd. Van verreweg de meeste spelen kan zelfs het bestaan niet meer worden aangetoond, maar er zijn wel Egyptische en Romeinse bronnen bekend (zonder dat we overigens détails kennen).

Bron: Der Spiegel online, november 2008 (http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,413273,00.html)

Literatuur

• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 27. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015

Lees volledige artikel
Suigan (of Chuiwan). 1425

Persian variant of polo, played on foot. Two boys contest a singles match on foot watched by three men.

Persian manuscript folio by Département Asiatique (Sup. Persian 1425, folio 126 verso), Louvre, Paris, France

Literature

 Golf through the ages by Michael Flannery, pages 80 and 93. January 2004

Lees volledige artikel
Suigan (of Chuiwan). 1566
English
Horns blare and drums thunder as four men contest a team match of chawgán in a purpose-built stadium with a smooth playing surface. Two sets of goal posts mark the end of the field, where caddies hold replacement mallets. Spectators watch from the elevated grandstand as the leading horseman, left, prepares a powerful stroke to drive the ball away from his goal.

A game of suigan and the Dervish, The Ephemeral Nature of Mortals, Persian illuminated manuscript folio. Anonymous master, 1566, first published in Arifi, the Ball and Polo Stick of the Book of Extasy, London, England, 1932.

Literature

• Golf through the ages by Michael Flannery, pages 80 and 87. January 2004

Lees volledige artikel
Suigan (of Chuiwan). 1577
English

Two three-men teams contest a golden ball, the mallet heads of their playing instruments glowing with the presious metal gold.

Illuminated folio from the poems of Háfiz, 1577

Persian manuscript in the collection of Friedrich Saare, Berlin, Germany

Literature

• Golf through the ages by Michael Flannery, page 83. January 2004

Lees volledige artikel
Suigan (of Chuiwan). 1642
English

In a painting clearly influenced by the delicacy of Oriental art, a suigan player surrmounts a stony hillside against a fantastic backdrop of rocky outcrops. His mallet ('chawgán') has a thin red shaft running through the mallet-shaped clubhead, in a throughsocket joint, a charasteristic construction of jeu de mail mallets as used in Europe.

Suigan player, brush painting with wash by Risa Abbasi, dated November 1642

Saare Collection, Berlin. Germany

Literature

 Golf through the ages by Michael Flannery, pages 80 and 82. January 2004

Lees volledige artikel
Suigan (of Chuiwan). 16th century
English
Four men on horseback contest a team game of Suigan (= Persian polo) accompanied by their caddies, each with replacement mallets.

An illuminated miniature folio form a mid-sixteenth century manuscript of poetry by Mir Ali Scher.

Staatliche Museen, Berlin, Germany

Literature

• Golf through the ages by Michael Flannery, page 69. January 2004

Lees volledige artikel
Suigan (of Chuiwan). Eind 16e eeuw

Jongens te voet spelen een partijtje Suigan onder het toeziend oog van de koning.

Detail. Shiraz School, anoniem, eind 16e eeuw.

Musée du Louvre, Paris

Literature

• Golf through the ages by Michael Flannery, pages 65 and 97. January 2004

Lees volledige artikel
Suigan (of Chuiwan). End 16th century

Four men on horseback contest single matches of Persian polo, attended by their caddies, each with replacement mallets.

Persian manuscript folio, end 16th century

British Museum, London, England

Literature

 Golf through the ages by Michael Flannery, page 81. January 2004

Lees volledige artikel
Suigan (of Chuiwan). Ming-periode (1368-1644)

Chinese tekening uit de Ming-periode (1368-1644) met 'suigan' spelende vrouwen. Onduidelijk is of de hier gehanteerde transcriptie 'Suigan' uit het Chinees al dan niet hetzelfde spel vertegenwoordigt als 'Chuiwan'.

Verspreid over de hele wereld ontstonden in de voorbije eeuwen talrijke op colf of kolf gelijkende spelen. Van enig historisch verband met de huidige kolf- of golfsport is in de meeste gevallen geen sprake.

Literatuur

• Jacques Temmerman, Golf & Kolf, zeven eeuwen geschiedenis, p. 6. ISBN 90-71542-77-7. 1993

• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 27. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015

Lees volledige artikel