Nederlandse Golf Federatie (1914)

Geschiedenis:

Opgericht in 1914 als het Nederlandsch Golf Comité. In 1972 werden de statuten gewijzigd en werd de naam veranderd in Nederlandse Golf Federatie, de functie van voorzitter werd in dezelfde wijziging veranderd in president. Op 12 augustus 1973 werden de nieuwe statuten bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.
Voorzitters:

Periode Naam
1914-1915 Carel ridder van Rappard
1915-1920 J.A. van Pallandt van Walfort
1920-1949 A.M. Snouck Hurgronje
1949-1962 A.C.C.E. Calkoen van Limmen
1962-1977 W.J. Snouck Hurgronje
1977-1983 J.E.R. Rahusen
1983-1989 J.W. Verloop
Archiefinventaris:


Archief Periode
1. Notulen 1914, 1917, 1918-I, 1918-2, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929-I, 1929-II, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944
2.
3. Publicaties
3.1. Nederlandsche Sport
3.2. Revue der Sporten
3.3. De Corinthian
3.4. Maandblad Golf Jaargang 1, 2, 3, 
4.
5. Organisatie
5.1. Stukken betreffende de oprichting
5.1.1. Correspondentie Kennemer GC Dossier 1912-1914
5.2. Statuten en reglementen 1942Artikelen/foto's:

A. Janmaat, Golfpresidenten (2020).
A. Janmaat, Golfpresidenten. De voorzitters van de Nederlandse Golf Federatie, 1914-1989 (2020).

Te bestellen bij Bravenewbooks
Lees volledige artikel