Nederlandse Golf Federatie (1914)

Voorzitters:

Periode Naam
1914-1915 Carel ridder van Rappard
1915-1920 J.A. van Pallandt van Walfort
1920-1949 A.M. Snouck Hurgronje
1949-1962 A.C.C.E. Calkoen van Limmen
1962-1977 W.J. Snouck Hurgronje
1977-1983 J.E.R. Rahusen
1983-1989 J.W. Verloop


Archiefinventaris:


Archief Periode
1. Notulen 1914, 1917, 1918-I, 1918-2, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929-I, 1929-II, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944
2.
3. Publicaties
3.1. Nederlandsche Sport
3.2. Revue der Sporten
3.3. De Corinthian
3.4. Maandblad Golf Jaargang 1, 2, 3, 
4.
5. Organisatie
5.1. Stukken betreffende de oprichting
5.1.1. Correspondentie Kennemer GC Dossier 1912-1914
5.2. Statuten en reglementen 1942Boeken:

A. Janmaat, Golfpresidenten. De voorzitters van de Nederlandse Golf Federatie, 1914-1989 (2020).Artikelen: