V. Fernandez

Biografische gegevens:

(Bestuurs)functies:

Periode Club Functie
Golfresultaten:

Jaar Dutch
Open

19701
197114
197257
197511
19764
Artikelen/foto's:

Onze nieuwe open kampioen heet Fernandez - 1970
Herkomst: maandblad Golf - 1970
Gebeurtenis: internationaal open 1970
Lees volledige artikel