J. Dorrestein

Biografische gegevens:

(Bestuurs)functies:

Periode Club Functie
Golfresultaten:

Jaar Dutch
Open
Internationaal
Amateur
Nationaal
Open


Artikelen/foto's:

Prins Claus, W.J. Snouck, J. Dorrestein, Pro-am, 4 augustus - 1971
Herkomst: nationaal archief
Gebeurtenis: pro-am wedstrijd voorafgaand aan het Internationaal Open 1971
Personen: Prins Claus, W.J. Snouck Hurgronje, J. Dorrestein
Lees volledige artikel