De Wildhoeve (1939)


Voorzitters:

Periode Naam
1939D. WolfGolfbaan:

Periode HolesYardsBogey ArchitectUitvoering
1939- 18671077 C.H. AlisonH. Copijn
Professionals:

Periode Naam Functie
1939-1940 R.E. Mounce Professional
Publicaties/foto's: