S.J.H. van Hengel en J.K. Kokke, KG&CC Kroniek 1910-1985 - 1985