A.E.G. Timmerman, Een golfclub in Brabant - 2003

Jubileumboek 75 jaar Toxandria