B. Huggett

Biografische gegevens:

(Bestuurs)functies:

Periode Club Functie
Golfresultaten:

Jaar Dutch
Open

195911
19603
19612
19621
19632
19725
197412
197624
Artikelen/foto's:

Onze nieuwe kampioen heet Brian Huggett - 1962
Herkomst: maandblad Golf - 1962
Gebeurtenis: internationaal open 1962
Lees volledige artikel