S.J.H. van Hengel, A. Brongers e.a., Colf Kolf Golf, Van middeleeuws volksspel tot moderne sport - 1982