Ironshot van F. Francis - 1935

Herkomst: Revue der Sporten - 1935