Cees A.M. van Woerden, Kolven, Het plaisir om sig in dezelve te diverteren, St. Eloyen Gasthuis - 2002

In de aanloop naar het 700-jarig bestaan van het Utrechts Smeden Gilde werd aan een boek gewerkt waarin ook het vermaak met schutjassen en kolf zou worden opgenomen. Gaande weg werd echter duidelijk dat het kolven 'onderbelicht' zou blijven en niet erg in dit boek paste. De regenten van het gasthuis besloten daarom over het kolven een aparte publicatie te laten verschijnen, vooraf gaande aan het boek en wel bij gelegenheid van het 100 jarig bondslidmaatschap van de Kolfclub "Utrecht St. Eloyen Gasthuis" in 2002. Het boekje werd samengesteld en geschreven door de toenmalige voorzitter van de kolfclub C.A.M. van Woerden, die bij zijn aantreden als Huismeester van het Gasthuis werd opgevolgd door Jhr. drs. J.A. Röell.