Beschrijving van het maliespel, France. 1822

Titelblad uit Le noble Jeu de Mail de la Ville de Montpellier door M. Sudre uit 1822. De inwoners van Montpellier geloven dat het maliespel in de eigen woonplaats is bedacht; het maliespel is aldaar tot 1938 gespeeld.

De afbeelding op het titelblad toont een wedstrijd 'Tir'. Van oudsher werd een fles 'demi john' op 4,8m hoogte bevestigd op een paal. De spelers bevonden zich op 30 tot 40 meter afstand en probeerden de fles met één slag te breken.

Bron: Sotheby's

Literatuur

 Golf through the ages by Michael Flannery, page 161. January 2004