Ayolt Brongers, Zevenhonderd jaar spel 'metten colve' in de lage landen

Ter gelegenheid van de tentoonstelling '700 jaar golf' van 6 t/m 20 september 1997 in het gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht