Ayolt Brongers, Begon golf in 1297 wel in Loenen? 2002

Sinds in 1997 in Loenen aan de Vecht de 700ste verjaardag van golf feestelijk werd herdacht, wordt alom aangenomen dat de oudst bekende golfwedstrijd in 1297 in Loenen plaatsvond. Maar is dat verhaal ook waar?