Anoniem, naar Pieter van der Borcht, Beugelen, 'Kolven door den beugel'

Dorpsgezicht met een boerenkermis ter ere van Sint Sebastiaan, ca. 1600. Links de herberg met een vaandel waarop de heilige Sebastiaan. Voor de herberg en op het dorpsplein vermaken de dorpelingen zich met eten, drinken, kolfspel, ganssteken en dansen. Hierbij ook de uitwassen: dronkenschap, overgeven, stelen en vechten. Op de voorgrond rechts geeft een man een bedelaar een aalmoes, links verkoopt een kramer stokpaardjes en ander speelgoed, op de achtergrond marktkramen en een processie met een Mariabeeld bij de dorpskerk. In het onderschrift 2 verzen van 4 regels in het Frans en Nederlands, boven de voorstelling een opschrift in het Latijn.

Gebeugeld wordt op een kleine baan half verscholen achter het huis rechts op de afbeelding. Links onder zien we een speelgoedverkoper, maar colfstokken en -ballen zijn niet te zien.

Anoniem, naar een ontwerp van Pieter van der Borcht (vermeld op object; 1545 - 1608) en uitgegeven door Claes Jansz. Visscher II (1586 - 1652).

Ets op papier. Plaatrand 224 x 305 mm

Rijksprentenkabinet, Amsterdam (RP-P-OB-80.484). Verworven in 1881

Literatuur

• Peeter van der Borcht [ : 1 2004], p. 183-184, cat.nr. 173-4(4)

• Frederik Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen : beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historieplaten, zinneprenten en historische kaarten, 4 delen, F. Muller, Amsterdam 1863-1882, dl. IV (supplement, aanhangsel en algemeen register), p. 108, nr. 1118M (volksleven ca. 1600).

Bron: Do Smit