Anoniem, naar Pieter van der Borcht, Beugelen. 1600

Boerenkermis, ca. 1600. Anonieme ets naar een ontwerp van Pieter van der Borcht I (1545-1608) en uitgegeven door Claes Jansz. Visscher II (1586-1652). Beide namen zijn vermeld op het object.

Dorpsgezicht met een boerenkermis ter ere van Sint Sebastiaan. Links de herberg met een vaandel waarop de heilige Sebastiaan. Voor de herberg en op het dorpsplein vermaken de dorpelingen zich met eten, drinken, beugelen (het Rijksmuseum spreekt abusievelijk over 'kolfspel'), ganssteken en dansen. Hierbij ook de uitwassen: dronkenschap, overgeven, stelen en vechten. Op de voorgrond rechts geeft een man een bedelaar een aalmoes, links verkoopt een kramer stokpaardjes en ander speelgoed, op de achtergrond marktkramen en een processie met een Mariabeeld bij de dorpskerk. In het onderschrift 2 verzen van 4 regels in het Frans en Nederlands, boven de voorstelling een opschrift in het Latijn.

Ets op papier. 224 x 305 mm

Rijksmuseum, Amsterdam (obj.nr. RP-P-OB-80.484). Aankoop 1881.

Bron: Robin Bargmann

Literatuur

• Peeter van der Borcht [ : 1 2004], p. 183-184, cat.nr. 173-4(4)

• Frederik Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen : beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historieplaten, zinneprenten en historische kaarten, 4 delen, F. Muller, Amsterdam 1863-1882, dl. IV (supplement, aanhangsel en algemeen register), p. 108, nr. 1118M (volksleven ca. 1600).