Aert van der Neer, Riviergezicht in de winter

Riviergezicht in de winter, geschilderd tussen 1645 en 1670 door Aert van der Neer (1603/04-1677).

Riviergezicht bij winter. Op het ijs van een breed water buiten een stad vermaken mensen zich met colfspelen, schaatsen en rijden in de arrenslede. Op de voorgrond een eendenkooi, rechts in de verte een molen, links de torens van de stad

Provenance

Verzameling Edward Gray, Harringhay/Londen; van de kunsthandelaar Albertus Brondgeest, gekocht door Adriaan van der Hoop, 1839; legaat aan de Stad Amsterdam, 1854; Museum Van der Hoop, 1854-1885; bruikleen aan Rijksmuseum, 1885

Olieverf op doek, 64 x 79 cm. Opschrift linksonder op boomstam

Rijksmuseum, Amsterdam (SA 7562). Legaat 15 maart 1854

Download

Afbeelding in groter formaat (zie bijlage; tif, 12.5 MB)