1896: Notulen Stad en Lande (9 juli)

2. Wordt gelezen een verzoek door de Golfclub te Hilversum, om voor den tijd van tien achtereenvolgende jaren een gedeelte heide te mogen huren voor oefeningen. Het aangevraagde stuk heide is lang ongeveer 600 a 800 meter, breed ongeveer 300 meter, uitmakende een deel van sectie No. 1059. Den Heer Gülcher ligt de aanvraag nader toe door een situatiekaartje, het welk de oppervlakte en grenzen aangeeft en zegt dat het plan is om de ronding? der baan, ongeveer 1870 meter lang af te plaggen, gelijk en hard te maken, dat in het middenterrein plaggen en zand kan worden gehaald en schapenweide vrij blijft, dat de wegen door het terrein loopende vrij en overlet moeten blijven, dat slechts een gedeelte mag worden afgerasterd ter plaatse waar het gebouwtje staat. Valt dit terrein onder de gronden, die aan het Rijk zijn verhuurd voor militaire oefeningen, dan moeten die oefeningen daarop worden toegelaten. De huur per jaar wordt bepaald op veertig gulden. Dit verzoek in aanvraag gebracht zijnde, zijn alle gemeenten ervoor.