14de green Toxandria - 1937

Herkomst: Maandblad Golf - 1937