J.A. Brongers

Publicaties:

A. Janmaat, GOLF. Een zoektocht naar de oorsprong (2019).
A. Janmaat, GOLF. Een zoektocht naar de oorsprong, de levens van J.A. Brongers & S.J.H. van Hengel (2019).

Te bestellen bij Bravenewbooks
Lees volledige artikel
Joop A. Brongers. 1948

Foto van Joop A. Brongers van 28 juli 1948

Johannes Aijolt (Joop, Jo) Brongers (1906-1954), één van de twee verzamelaars die de basis bijeen brachten van de Colf- en Kolfcollecties van de stichting NGA 'Early Golf', werd geboren te Haarlem op 26 december 1906. Joop bezocht de 5-jarige HBS-A aan De Raaks te Haarlem. Tijdens deze middelbare schoolperiode verzorgde hij al sportverslagen voor lokale kranten. Hij was lid van de bekende voetbal- en cricketclub HFC.

In 1928 kwam hij in dienst van de toenmalige NV De Bataafsche Petroleum Maatschappij (na de Tweede Wereldoorlog: NV Koninklijke Shell). Naast diverse administratieve functies bij deze firma, bleef hij in zijn vrije tijd journalistiek werkzaam. Hij schreef bij voorkeur over voetbal, paardenrennen, cricket en golf. Hij was niet alleen freelance medewerker, maar soms ook redacteur. In 1937 werd hij oprichtend redacteur van het Maandblad GOLF. Zijn belangstelling voor cultuurhistorie kwam tot uiting in bijdragen over de geschiedenis van de sport.

Na de oorlog werd hij in de gelegenheid gesteld zijn journalistieke gaven en aspiraties te combineren met het dagelijks werk. Hij werd stichter en hoofd van de afdeling Public Relations, een toen nog nieuwe vorm van naar buiten treden van firma’s. Daarnaast was hij de eerste voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Public Relations.

Vanaf ongeveer 1930 is Joop ook bezig geweest voorwerpen (ballen en stokken), boeken en voorstellingen (prenten, schilderijen en wandtegels) te verzamelen met betrekking tot de geschiedenis van het kolven. Hij verdedigde daarbij de stelling dat het moderne golf zich heeft ontwikkeld uit het oude kolven, dat in zijn oudste vorm buiten werd gespeeld. Pas in de achttiende eeuw ontstond de binnenhuis vorm van kolven; een vorm die nu nog in West-Friesland en in het Utrechtse St. Eloyen Gasthuis floreert.

In mei1930 huwde Joop te Voorburg met Jeanne van den Elst (1908-1998). Op 5 september 1954 verongelukte Joop bij Shannon in Ierland met de Super Constellation Triton. Zijn vrouw schonk de collectie aan de Nederlandse Golf Federatie.

Tussen 20 maart en 17 oktober 1982 werden er te Bergen op Zoom, Gent, Antwerpen en Amersfoort vier tentoonstellingen (getiteld: Colf, Kolf, Golf) georganiseerd onder leiding van Steven J.H. van Hengel (1925-1985). Zijn collectie is ook te Utrecht ondergebracht.

Publicaties van Joop A. Brongers zijn digitaal beschikbaar in dit webmuseum (http://www.colf-kolf.nl/publicaties.htm)

Bron: Dr J. Ayolt Brongers (*1933), erelid van NGA 'Early Golf'

Lees volledige artikel
Joop Brongers, De voorloopers van het golfspel - 1931
In: Sport in Beeld 15 december 1931
Meer over:


J.A. Brongers
Zoeken in de colfcollectie

Lees volledige artikel