Batavia Golf Club (1872)


Voorzitters:

Periode Naam

1899J.L. BurtGolfbaan:
Professionals:

Periode Naam Functie
Publicaties/foto's:

Anoniem, Sociëteit De Harmonie in Rijswijk te Batavia

Sociëteit De Harmonie in Rijswijk in Batavia in de 19de eeuw. De hier aanwezige kolfbaan is helaas niet te zien.

Hier zien we het gebouw van de sociëteit de Harmonie in Rijswijk te Batavia. Batavia was de hoofdstad van Nederlands-Indië. Overal waar in de kolonie Europeanen woonden, stonden sociëteiten. De ‘soos’ was de plek waar blanke Europeanen elkaar ontmoetten. Om er te drinken, te roken, te kletsen , te kaarten, te lezen of te kolven. Later, toen er ook Europese vrouwen naar Indië emigreerden, werd er ook gedanst. Voor de plantagehouders was de ‘soos’ de enige afwisseling in een zwaar bestaan. Ze waren zeven dagen in de week in de rimboe bezig met het aanleggen en bewerken van plantages. Een bezoek aan de sociëteit was voor hen een echt uitje. Eens in de twee of drie weken kwamen ze voor een avond naar de ‘soos’. Die avond kon dan wel tot zes uur in de ochtend duren. Dat ze daar vaak drie tot vier uur voor moesten reizen met karren en paarden, was geen punt.

Gekleurde litho, naar C.W.M. van de Velde in zijn boek Gezigten uit Neêrland's Indië, 1843-1845. Gekleurde uitgave in het Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart Museum te Amsterdam.

Reizend door Oost-Indië, prenten en verhalen uit de negentiende eeuw, samenmgesteld door Bex Brommer. Het Spectrum, 1979. ISBN 90 274 9627 7.

Bron: Cees van Woerden

Lees volledige artikel