De wraak van de leeuwen tegen de apen op de Maliebaan te Utrecht, Nederland. 1713

De wraak van de leeuwen tegen de apen op de Maliebaan te Utrecht, 1713

Leewen Wraak tegen de Aapen aan de Malie-baan t' Utrecht / Vengence des Lions contre Les Singes pres le Mail d'Utrecht (titel op object)

Platen over de Vrede van Utrecht van 1713 / 't Lusthof van Momus (serietitel)

De wraak van de leeuwen tegen de apen op de Maliebaan te Utrecht, 1713. Gevecht tussen (Hollandse) leeuwen en (Franse) apen op de Maliebaan te Utrecht. Naar aanleiding van een twist in 1712 tussen enige Hollandse livreiknechten en de knechten van de heer Menage. Genummerd rechtsonder: 6. In de plaat opschriften en verzen in het Nederlands en Frans. Onderdeel van een groep van 28 nieuwe en oude platen aangepast ter illustratie van de Vrede van Utrecht in 1713. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel 't Lust-Hof van Momus met de gebundelde series van spotprenten tijdens de jaren 1701-1713 van de Spaanse Successieoorlog.

Tekst Nederlands

LEEWEN WRAAK tegen de AAPEN aan de Malie-baan t' UTRECHT.

1 Ontfang die bruij o Aap en leer der Leewen rotten

Niet uit te jouwen noch met vingren na te spotten

Hebt gij ons in het veld voor de eerstemaal verrast

Wijl Mars, die wakk're dog, niet mêe had opgepast

Wij laaten ons van jou nog van je baas onteeren

Proef der grimassen vrucht: dit is dan insulteeren

2 Helaas die schuldig zijn bewijs die de euveldaad

Vraag onse (3) Zwitser die er bij stond op straat

3 't Is al gelogen of de baas zou ons wel straffen

Hij Menageerd geen tucht: maar gij zult ons verschaffen

Vergelding eer 't verdrag van Vrede voortgaan zou

Dus hebben wij om zulke affronten tegen jou

Meer reden nademaal gij niet ontkend het kloppen

In 't bakhuis van onse aap: gij kund dit gat niet stoppen

4 Hoord eens naar mijn verhaal "Ik heb der Aapen Baas

Op zijn belofte vaak gemaand maar deze dwaas

Herriep zijn eerste woord van dat men al zijn simmen

Zou ondertasten om de onschuldige uit de slimme

Te schiften: maar de Baas wou zulk geraas quanswijs

Niet dulden in zijn huis en smoorde dus 't bewijs

5 't Is loopens tijd men moet de zaak den Rechter (6) klaagen

Maar 't staat te duchten dat die klagt geen vrucht zoui draagen

't Is ook niet buiten rêen: want als de Zwitser zou

Getuigen (zo de Baas beloofde) die 't gejou

Zelf bijstond, zou men 't Leewgespan nog meer begekken

En mits haar heer om twist te dempen gaat vertrekken

Wat blijft er ovrig voor der aapen Heer de Haan

Alschoon zijn pluimen trots op de aapse mutsen staan

Als bij een Vree verdrag geen niewe krijg te stooven

Elk zal den eed'len Leew meer als den Aap gelooven

Vraag - Op wie zal de aapse Fabel passen

Antwoord - Op die ontijdig maakt grimassen

Onder de titel 'VENGENCE des LIONS contre Les SINGES pres le MAIL d'Utrecht' bevat het document ook een Franse vertaling (zie afbeelding in hoge resolutie).

Toegeschreven aan prentmaker en uitgever Abraham Allard (Amsterdam ca. 1676 - 1725 Amsterdam)

Ets op papier. Blad: 360 x 315 mm

Maakt deel uit van

• 't Lust-Hof van Momus, Beplant met de voornaamste Gewassen van Mars in Europa, Een opgepronkt met Staat-kundige Zinnebeelden Des Tegenwoordigen Oorlogs (RP-P-OB-83.133)

Riijksmuseum (RP-P-OB-83.133-106), in 1881 verworven

Bron: Do Smit