Suigan (of Chuiwan). Ming-periode (1368-1644)

Chinese tekening uit de Ming-periode (1368-1644) met 'suigan' spelende vrouwen. Onduidelijk is of de hier gehanteerde transcriptie 'Suigan' uit het Chinees al dan niet hetzelfde spel vertegenwoordigt als 'Chuiwan'.

Verspreid over de hele wereld ontstonden in de voorbije eeuwen talrijke op colf of kolf gelijkende spelen. Van enig historisch verband met de huidige kolf- of golfsport is in de meeste gevallen geen sprake.

Literatuur

• Jacques Temmerman, Golf & Kolf, zeven eeuwen geschiedenis, p. 6. ISBN 90-71542-77-7. 1993

• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 27. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015