Suigan (of Chuiwan). 13e-eeuw

Deze kopie van een 13e eeuws schilderij toont hovelingen als Suigan- of Chuiwan-spelers. Chuiwan laat zich vertalen als 'balletje slaan'.

Onduidelijk is waar het origineel van het schilderij is en boze tongen fluisteren dat China momenteel bezig is om de 'uitvinding' van het golfspel te willen claimen (na eerder de uitvinding van het buskruit, de paraplu, het papier, de kruiwagen, het bierbrouwen, de boekdrukkunst met losse letters, het porcelein en de ontdekking van Amerika te hebben geclaimd). Oude afbeeldingen en beschrijvingen uit de Middeleeuwen zouden moeten aantonen dat de wieg van het golfspel in China stond. Europa volgde pas een tot vijf eeuwen later.

De Chinezen presenteerden hun eigen bevindingen eerst op de tentoonstelling 'Vrijetijdsbesteding in het oude China' in het Hongkonger Heritage Museum, waarna de tentoonstelling ook in Peking is getoond. Op de tentoonstelling was een veertiende eeuws schilderij te zien uit de Ming Dynastie, waarop hovelingen met een gekromd slaghout een bal naar een kuiltje sloegen. Golf dus, zeggen de Chinezen. Maar er werd ook een wandschildering getoond uit de Yuan Dynastie (1271-1368) en de spelregels van een soort golfspel uit 1282 en deze lijken overtuigender.

Zeker zal zijn dat het slaan met een stok tegen een steen van alle tijden en van alle volkeren is. Er is pas sprake van een 'spel' of een 'sport' als dat slaan aan regels gebonden wordt en aldus een competitieelement gaat bevatten. En op deze wijze hebben zich op zeer veel plaatsen in de wereld 'stok-met-bal-spelen' ontwikkeld met kleine en grote onderlinge verschillen en veranderend in de tijd. Van verreweg de meeste spelen kan zelfs het bestaan niet meer worden aangetoond, maar er zijn wel Egyptische en Romeinse bronnen bekend (zonder dat we overigens détails kennen).

Bron: Der Spiegel online, november 2008 (http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,413273,00.html)

Literatuur

• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 27. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015